projekty
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA: CELE

CEL STRATEGICZNY

Doprowadzić to tego, aby tak w Polsce, jak i w Unii Europejskiej zasadą wiodącą polityki była rodzina, a nie gender; innymi słowy chodzi nam o to, aby  „family mainstreaming” zastąpiło „gender mainstreaming”.

CELE DŁUGOFALOWE

1) Doprowadzić do tego, aby rodzina była silniejsza.

Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:

 • rodzina była w szerokiej świadomości społecznej „dobrą marką” czyli wielką wartością;
 • rodziny były trwalsze;
 • przyrost naturalny wzrósł znacząco;

2) Doprowadzić do tego, aby wpływ na bieg spraw publicznych mieli w znaczącej przewadze politycy działający na rzecz rodziny, a zwolennicy gender ten wpływ utracili.

Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:   

 • w Sejmie, samorządach, Parlamencie Europejskim przewagę mieli politycy działający na rzecz rodziny;
 • Prezydentem RP był polityk działający na rzecz rodziny; 

3) Doprowadzić do tego, aby instytucje publiczne działały na rzecz rodziny.  

Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:   

 • prawo chroniło rodzinę;
 • wprowadzono w Polsce Kartę Rodziny (wedle najlepszych wzorów światowych);
 • rodzina była wspierana przez system podatkowy;
 • urzędnicy byli szkoleni w efektywnym działaniu na rzecz rodziny;

 

     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
 • Koordynacja programowa:
  Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
 • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
  Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
 • Koordynacja organizacyjna:
  Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry