projekty
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA: POROZUMIENIE KOALICYJNE

Porozumienie o współpracy
Zainicjowane w Warszawie w dniu 07.12.2013 r.

1) Strony porozumienia podejmują się prowadzenia działań na rzecz budowania w świadomości społecznej wizerunku rodziny, powstającej z małżeństwa kobiety i mężczyzny, jako fundamentalnej wartości człowieka i społeczeństwa.

2) Równorzędnym kierunkiem podejmowanych działań będzie zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzania ideologii gender oraz innych zagrożeń dla rodziny do polskiego prawa, edukacji i kultury.

3) Współdziałanie stron będzie polegało między innymi na:

A) wymianie doświadczeń i wiedzy,
B) wymianie materiałów i opracowań,
C) działaniu na rzecz rozgłosu podejmowanych inicjatyw,
D) tworzeniu grup zadaniowych do realizacji konkretnych projektów.

4) Intencją łącznej reprezentacji jest maksymalizacja siły oddziaływania w konkretnych i uzgodnionych osobno sprawach.

5) Poszczególne działania podejmowane w ramach niniejszego porozumienia będą realizowane zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnym dokumencie.

6) Zakres planowanej współpracy może być rozszerzany w toku późniejszych prac.

7) Do niniejszego Porozumienia będą dołączane dodatkowe dokumenty precyzujące charakter koalicji oraz zasady współpracy.

8) Zasadą funkcjonowania koalicji jest poszanowanie podmiotowości, tożsamości i inicjatyw organizacji przystępujących do koalicji.

     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry