projekty
EUROWYBORY: RODZINA TAK! GENDER - NIE!
EUROWYBORY
Szanowni Państwo!

To już ostatni komunikat w ramach naszej kampanii „Rodzina – TAK! Gender – NIE!”. Warto na koniec przyjrzeć się bliżej tym kandydatom do Parlamentu Europejskiego, którzy popierają ideologię gender.

Chcieliby oni m.in. wprowadzić do polskich szkół i przedszkoli genderową edukację seksualną. Elementy tej edukacji to m.in.:

 • przekazywanie dzieciom 4-letnim „informacji o radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa” (Standardy edukacji seksualnej w Europie, s. 38)
 • wprowadzenie „do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów dotyczących .... niestereotypowych ról przypisanych płciom” (Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, art. 14).

downloadDO POBRANIA

O tym, jak ma wyglądać ta edukacja mówi szerzej bezpłatna broszura „Edukacja seksualna według gender” - PDF

W niemieckich szkołach genderowa edukacja seksualna jest już prowadzona na szeroką skalę. W ostatnich miesiącach niemieccy rodzice zaczynają wychodzić na ulice i protestować. Stykają się z agresją środowisk LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści). Mówi o tym artykuł „Ręce precz od naszych dzieci”, który zawiera także linki do filmów z tych protestów na You Tube. Czy genderowi kandydaci do Parlamentu Europejskiego doprowadzą do takiej sytuacji i w Polsce?

downloadDO POBRANIA: Artykuł „Ręce precz od naszych dzieci” – PDF

W Polsce ideologię gender forsuje przede wszystkim minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandyduje z listy PO, z miejsca nr 1 w okręgu nr 7 (woj. wielkopolskie).
Warto zobaczyć krótką relację z konferencji, podczas której Pani Minister komentowała zalecaną przez WHO naukę masturbacji dla dzieci 4-letnich https://www.youtube.com/watch?v=ZoEBa7pe_co
Na naszej liście kandydatów stanowisko za gender i przeciw rodzinie jest oznaczone kolorem czerwonym. To jest sygnał, że te osoby są zagrożeniem dla rodziny i aby na nich nie głosować. Lista jest dostępna poniżej.

facebook Zapraszamy także na stronę naszej kampanii na facebooku https://www.facebook.com/pages/Eurowybory-Rodzina-TAK-Gender-NIE/1529585950602456 Tam można znaleźć więcej wypowiedzi kandydatów popierających ideologię gender.

Jeśli chcemy ochronić dzieci i młodzież przed genderową edukacją seksualną – powiedzmy „NIE!” genderowym kandydatom! Przekażmy to ostrzeżenie dalej!

Życzę Państwu i sobie, żeby w Parlamencie Europejskim większość zdobyli rzecznicy rodziny! I żeby to rodzina stała się główną zasadą polityki europejskiej! Dziękuję za rozpowszechnianie informacji o naszej kampanii!

Zbigniew Barciński
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN


Szanowni Państwo!

W Unii Europejskiej rodzina powinna być główną zasadą polityki (family mainstreaming), a w Parlamencie Europejskim winni mieć większość wiarygodni rzecznicy rodziny. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014.

Pomocą w wyborze wiarygodnych rzeczników rodziny mogą być poniższe listy kandydatów.

Są one zestawione według 13 okręgów wyborczych i 9 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Na naszych listach jest prawie 240 znaczących kandydatów - przede wszystkim z miejsc nr 1 i 2 na listach poszczególnych komitetów wyborczych (mają największe szanse na zdobycie 51 polskich mandatów w PE).

downloadDO POBRANIA

Lista zbiorcza kandydatów i ich stanowiska w kwestii rodziny - PDF

Listy według okręgów wyborczych - PDF:

punkt Okręg 1  woj. pomorskie
punkt Okręg 2  woj. kujawsko-pomorskie
punkt Okręg 3 woj. podlaskie i woj. warmińsko-mazurskie
punkt Okręg 4 woj. mazowieckie (Warszawa)
punkt Okręg 5 woj. mazowieckie
punkt Okręg 6 woj. łódzkie
punkt Okręg 7 woj. wielkopolskie
punkt Okręg 8 woj. lubelskie
punkt Okręg 9 woj. podkarpackie
punkt Okręg 10 woj. małopolskie i woj. świętokrzyskie
punkt Okręg 11 woj. śląskie
punkt Okręg 12 woj. dolnośląskie i woj. opolskie
punkt Okręg 13 woj. lubuskie i woj. zachodniopomorskie

SKORZYSTAJ Z MAPKI OKRĘGÓW

Na naszych listach jest zaznaczone stanowisko w sprawach ważnych dla rodziny. Na zielonym tle zaznaczono stanowisko na rzecz rodziny, na czerwonym - przeciw rodzinie (za ideologią gender). Na żółtym tle -  jeśli dana osoba wstrzymała się od głosu lub nie głosowała. 

Przy znaczących kandydatach do PE, którzy są aktualnymi posłami zaznaczone jest  stanowisko wobec:

punkt projektu ustawy o edukacji seksualnej (druk sejmowy 1298 / PDF) promującej genderową edukację seksualną.
Głosowano za odrzuceniem tego projektu. Stanowisko na rzecz rodziny to głosowanie za odrzuceniem tego projektu.

punkt projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk sejmowy 1469 / PDF) promującej ideę, że płeć metrykalną trzeba uzgodnić z „płcią odczuwaną”. Głosowano za odrzuceniem tego projektu. Stanowisko na rzecz rodziny to głosowanie za odrzuceniem tego projektu.

punkt projektu ustawy o związkach partnerskich (druk sejmowy 825 / PDF) promujący zrównanie małżeństwa ze związkiem osób homoseksualnych. Głosowano za odrzuceniem tego projektu. Stanowisko na rzecz rodziny to głosowanie za odrzuceniem tego projektu.

Przy znaczących kandydatach do PE, którzy byli europosłami w mijającej kadencji zaznaczone jest  stanowisko wobec:

punkt Raportu Lunacek / PDF promującego interesy lobby LGBTQ (lesbijek, gejów, transseksualistów, biseksualistów i queer).
Głosowano za przyjęciem tego Raportu. Stanowisko na rzecz rodziny to odrzucenie tego Raportu. Raport nosi oficjalny tytuł „Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. Jest opublikowany w pliku PDF od s. 326 (przeglądarka) czyli od s. 320 (numeracja dolna).

Przy wszystkich znaczących kandydatach do PE zaznaczone jest  stanowisko wobec:

punkt ogólnoeuropejskiego manifestu FAFCE / PDF na rzecz rodziny jako zasady polityki w UE.

punkt deklaracji Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY / PDF mówiącej o sprzeciwie wobec działań niszczących rodzinę.

punkt kampanii „Stop pedofilii” / PDF , której celem jest wzmocnienie w Kodeksie karnym ochrony prawnej małoletnich przed demoralizacją i pedofilią.

W tych trzech sprawach wysłaliśmy do kandydatów indywidualne e-maile.

punkt Stanowisko kandydatów, którzy podpisali manifest i deklarację oraz poparli kampanię – zaznaczona jest zielonym tłem.
punkt Stanowisko tych, co odmówili - zaznaczona jest czerwonym tłem
punkt Brak odpowiedzi na nasze e-maile jest zaznaczony pustym polem.

Odpowiedzi ze strony kandydatów wykraczające poza stanowisko TAK lub NIE są zaznaczona jako „zobacz e-mail” na niebieskim tle

downloadDO POBRANIA

Zestawienie korespondencji z kandydatami z zaznaczonymi stanowiskiem w w/w kwestiach

Okręg wyborczy nr 1  woj. pomorskie

Henryka Krzywonos-Strycharska - PDF
Maciej Kowalski - PDF
Stanisława Bujanowicz - PDF

Okręg wyborczy nr 3 woj. podlaskie i woj. warmińsko-mazurskie
Tadeusz Iwiński - PDF

Okręg wyborczy nr 5  woj. mazowieckie

Julia Pitera - PDF

Okręg wyborczy nr 6 woj. łódzkie

Adam Woch - PDF

Okręg wyborczy nr 8 woj. lubelskie

Waldemar Paruch - PDF
Arkadiusz Bratkowski - PDF

Okręg wyborczy nr 12  woj. dolnośląskie i woj.  opolskie

Lidia Geringer de Oedenberg - PDF
Danuta Jazłowiecka - PDF

Okręg wyborczy nr 13  woj. lubuskie i woj. zachodniopomorskie
Małgorzata Prokop Paczkowska - PDF


Poza naszymi listami kandydatów można sprawdzić na stronach:

Poparcie kandydatów dla postulatów ideologii gender można sprawdzić na stronie Kampanii przeciw homofobii http://www.nakogo.info/  (monitorowanie kandydatów pod kątem deklaracji poparcia postulatów LGBT:  lesbijek, gejów, transseksualistów, biseksualistów)

Stanowisko kandydatów w sprawach ważnych dla pracowników można sprawdzić na stronie NSZZ Solidarność http://www.sprawdzampolityka.pl/ 


Szanowni Państwo!


25 maja 2014 wybierzmy do Parlamentu Europejskiego wiarygodnych rzeczników rodziny!
Przekażmy informacje o kandydatach wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane zwycięstwem sprawy rodziny w wyborach do Europarlamentu!

Dziękuję za pomoc, wsparcie i zaangażowanie na rzecz rodziny!
Pozdrawiam - Zbigniew Barciński

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN / www.natan.pl
Koalicja Obywatelska DLA RODZINY / www.old.dlarodziny.net

facebookZapraszamy również na stronę kampanii Rodzina – TAK! Gender – NIE! na facebooku
https://www.facebook.com/pages/Eurowybory-Rodzina-TAK-Gender-NIE/1529585950602456

Informacje w mediach o naszej akcji

wPolityce.pl: http://wpolityce.pl/polityka/196337-rodzina-tak-gender-nie-zasada-polityki-w-unii-europejskiej-powinna-byc-rodzina
Radio Warszawa: http://radiowarszawa.com.pl/2014/05/rodzina-tak-gender-nie/
Gość Niedzielny: http://gosc.pl/doc/1999724.Rodzina-tak-gender-nie
Opoka: http://poinformuj.opoka.org.pl/wydarzenia/akcje/7986.1,Kampania_Eurowybory_Rodzina_8211_TAK_Gender_8211_NIE.html

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W KAMPANII
KALENDARIUM DZIAŁAŃ

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Pedagogów NATAN – uczestnika Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY – proszę o włączenie się w kampanię społeczną przed wyborami do Parlamentu Europejskiego: Rodzina – TAK! Gender – NIE!

W ramach tej kampanii, do dnia wyborów 25 maja br., będziemy dwa razy w tygodniu wysyłać maile z komunikatami. Zawierać one będą propozycje podjęcia pewnych konkretnych działań.

Będą w nich też  informacje przydatne w tym, aby jak najwięcej osób zagłosowało na kandydatów wiarygodnie deklarujących stanowisko, że to rodzina winna być główną zasadą polityki w UE (family mainstreaming), a zarazem, aby jak najmniej osób głosowało na kandydatów popierających zasadę gender (gender mainstreaming).

Proszę, abyście Państwo – w miarę swoich możliwości – podjęli te propozycje działań oraz o to, abyście rozsyłali ten i kolejne komunikaty do wszystkich osób, z którymi macie kontakt, a które mogą być zainteresowane zwycięstwem zwolenników rodziny w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kluczowym elementem naszej kampanii będzie „Deklaracja sprzeciwu wobec działań edukacyjnych i prawnych niszczących rodzinę”  przygotowana  przez Koalicję Obywatelską DLA RODZINY.
WIĘCEJ INFORMACJI

Będziemy prosić kandydatów do Europarlamentu o jej podpisanie.  Deklaracja ta zawierać będzie zobowiązanie kandydata do sprzeciwu wobec działań edukacyjnych i prawnych niszczących rodzinę  zawartych m.in. :
- w „Standardach edukacji seksualnej w Europie” (firmowanych przez WHO),
- w „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" czy
- w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 4 lutego br.

downloadDO POBRANIA

Lista kandydatów wraz z adresami e-mail - MSExcel , PDF
  
Lista kandydatów - etykiety do wysyłania pism - MSWord , PDF

W ramach naszej kampanii wesprzemy także akcję Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzin w Europie z siedzibą w Brukseli (w skrócie FAFCE od angielskiej nazwy tej organizacji: „Federation of Catholic Family Associations in Europe”).

Istotą tej akcji jest zwrócenie się do kandydatów do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach UE z prośbą o podpisanie manifestu – zobowiązania do popierania na forum europejskim idei family mainstreaming.

15 maja, w Międzynarodowy Dzień Rodziny, FAFCE ogłosi publicznie, kto z kandydatów podpisał ten manifest. WIĘCEJ INFORMACJI

17 maja br. roześlemy komunikat  z listą znaczących kandydatów do Parlamentu Europejskiego wraz z informacją:

 • kto podpisał deklarację przygotowaną przez Koalicję Obywatelską
  DLA RODZINY
 • kto podpisał manifest FAFCE
 • jak dotychczas głosowali kandydaci w sprawach ważnych dla rodziny
  (jeśli są aktualnymi posłami lub europarlamentarzystami)

W kilku komunikatach zamieśmy materiały informacyjne na temat zagrożeń dla rodziny związanych z zasadą gender obecnie obowiązującą w Europie (m.in. bezpłatny e-book dla rodziców na temat genderowej edukacji seksualnej czy materiały  na temat protestów niemieckich rodziców przeciw demoralizacji ich dzieci). 

Wszystkie komunikaty będą dostępne  na stronie
Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY www.old.dlarodziny.net


Szanowni Państwo!

Rodzina powinna być główną zasadą polityki w UE (family mainstreaming)!

Tak się może stać, jeśli wspólnie zaangażujemy się w to, aby kandydaci jasno określi swoje stanowisko w sprawie rodziny i zagrażającej jej ideologii gender. Tak się może stać, jeśli wspólnie będziemy pisać do kandydatów dając im mocny sygnał, że dla wielu osób i środowisk są to sprawy bardzo ważne, , jeśli wspólnie będziemy nagłaśniać – choćby w kręgu swoich bliskich i znajomych – którzy kandydaci są wiarygodnymi rzecznikami rodziny jako głównej zasady polityki europejskiej. Mam nadzieję, że sprawa rodziny zwycięży w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Mam też nadzieję, że sprawa rodziny zwycięży w kolejnych wyborach: samorządowych (listopad 2014), parlamentarnych i prezydenckich (2015).

Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Pozdrawiam
Zbigniew Barciński

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN www.natan.pl
Koalicja Obywatelska DLA RODZINY www.old.dlarodziny.net
W Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY chcemy, aby temat rodziny i wrogiej rodzinie ideologii gender, stał się ważnym tematem debaty publicznej podczas kolejnych kampanii wyborczych: do Parlamentu Europejskiego (25 maj 2014), do samorządów (listopad 2014), Prezydenta RP (wiosna 2015), do Sejmu RP (jesień 2015).

Chcemy, aby w tych wszystkich wyborach zwyciężyła idea, że to rodzina powinna być zasadą wiodącą polityki – tak w Polsce jak i w UE. Obecnie obowiązuje inna zasada wiodąca: gender. Chcemy to zmienić! Chcemy, aby „family mainstreaming” zastąpiło „gender mainstreaming”! Chcemy, aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdecydowaną przewagę zdobyli politycy gotowi działać na rzecz rodziny, a zwolennicy ideologii gender zostali pozbawieni wpływu na bieg spraw publicznych.

Koalicjantom oraz wszystkim zainteresowanym proponujemy, aby do znaczących kandydatów kierowali pytania dotyczące stanowiska w kwestii – Czy są za tym, aby to rodzina była główną zasadą polityki europejskiej? Czy są temu przeciwni i popierają gender mainstreaming? Proponujemy i prosimy, by pytać o rodzinę znaczących kandydatów ze swego okręgu, a jeśli ktoś ma czas i możliwość to także znaczących kandydatów ze wszystkich okręgów. Chodzi o to, aby ci znaczący kandydaci otrzymali wiele e-maili i telefonów z pytaniami w sprawie rodziny, żeby zobaczyli, że dla wielu ludzi i organizacji jest to ważna sprawa.

Po 15 maja będziemy nagłaśniać listę kandydatów ze wskazaniem: kto ze znaczących kandydatów jest za rodziną jako zasadą polityki europejskiej, kto jest przeciw, kto nam nie odpowiedział. Na tej liście będą zaznaczone odpowiedzi kandydatów na zadawane im pytania jak również ich głosowania dotyczące rodziny w Sejmie czy Parlamencie Europejskim (jeśli są aktualnymi posłami czy europarlamentarzystami).

Pomocą w kontakcie ze znaczącymi kandydatami jest poniższa lista z adresami e-mail i telefonami. Lista obejmuje przede wszystkich kandydatów z miejsc nr 1 i 2, bo tylko tacy mają realne szanse na wejście do PE. Jest to ok. 250 osób, którzy kandydują z 9 ogólnopolskich komitetów wyborczych w 13 okręgach wyborczych. Walczą o 51 miejsc, jakie Polska ma w Parlamencie Europejskim.


Zobacz: lista kandydatów wraz z adresami e-mail - MSExcel, PDFPierwsze wzory e-maili do kandydatów z pytaniami w sprawie rodziny umieścimy na stronie na początku przyszłego tygodnia.


Zapraszamy do lektury wywiadu Z. Barcińskiego na temat znaczenia wyborów w latach 2014 – 2015 dla sprawy rodziny i przeciwstawienia się ideologii gender. Wywiad został opublikowany we wrześniu 2013 r., przed powstaniem Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY. Używana w nim nazwa kampanii społecznej jest nieaktualna.

 

MANIFEST FAFCE
wsparcie ogólnoeuropejskiej akcji Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzin w Europie („Federation of Catholic Family Associations in Europe” FAFCE”).
WIĘCEJ INFORMACJI

DEKLARACJA KOALICJI
Zaproszenie do wysyłania kandydatom deklaracji Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY
WIĘCEJ INFORMACJI

STOP PEDOFILII
Zaproszenie do wysyłania kandydatom pytania o stanowisko ws. obywatelskiego projektu zmian w kodeksie karnym chroniących małoletnich przed demoralizacją
WIĘCEJ INFORMACJI

*

INFORMACJA o KANDYDATACH

 • kto podpisał deklarację Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY
 • kto podpisał manifest FAFCE
 • kto popiera obywatelski projekt zmian w Kodeksie karnym
 • kto jak dotychczas głosował  w sprawach rodziny (jeśli jest aktualnie  posłem lub europarlamentarzystą)

WIĘCEJ INFORMACJI

*

INFORMACJE o EDUKACJI GENDER

 • bezpłatny e-book dla rodziców
 • artykuł o protestach rodziców w Niemczech
 • wypowiedzi A. Kozłowskiej-Rajewicz (Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, kandyduje z listy PO, z miejsca nr 1,  w okręgu nr 7 – woj. wielkopolskie)

WIĘCEJ INFORMACJI

WYBORY
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

* Ze względów organizacyjnych dokonaliśmy drobnej korekty w terminie lub układzie publikowanego materiału

Jeżeli chcesz otrzymywać komunikaty Koalicji zgłoś swój adres e-mail. Gwarantujemy, że nie będzie on użyty do żadnych innych celów oprócz przesyłania korespondencji związanej z działaniami Koalicji Obywatelskiej Dla Rodziny.
Przesłanie adresu jest równoznaczne ze zgoda na otrzymywanie korenpondencji elektronicznej o działaniach Koalicji Obywatelskiej Dla Rodziny.

wywiad

CZYTAJ:
Wywiad Zbigniewa Barcińskiego
"Obywatelskie prawo"

 

facebookZapraszamy również na stronę kampanii Rodzina – TAK! Gender – NIE! na facebooku
https://www.facebook.com/pages/Eurowybory-Rodzina-TAK-Gender-NIE/1529585950602456

     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
 • Koordynacja programowa:
  Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
 • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
  Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
 • Koordynacja organizacyjna:
  Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry