projekty
WYBORY SAMORZĄDOWE: PRIORYTET - RODZINA!
DEBATA

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy kampanię PRIORYTET - RODZINA!
Kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich, którzy przeszli do II tury, poprosiliśmy raz jeszcze o podpisanie deklaracji działania na rzecz rodziny z poszanowaniem Konstytucji RP.

Wysłaliśmy list download w tej sprawie do:

 • Hanny Gronkiewicz-Waltz i Jacka Sasina (Warszawa),
 • Jacka Majchrowskiego i Marka Lasoty (Kraków),
 • Rafała Dudkiewicza i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (Wrocław),
 • Pawła Adamowicza i Andrzeja Jaworskiego (Gdańsk), 
 • Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka (Poznań),
 • Piotra Krzystka i Małgorzaty Jacyny- Witt (Szczecin), 
 • Arkadiusza Wiśniewskiego i Marcina Ociepy (Opole),
 • Czesława Małkowskiego i Piotra Grzymowicza (Olsztyn),
 • Marcina Krupy (Katowice) [brak kontaktu do Andrzeja Sośnierza],
 • Tadeusza Truskolaskiego i Jana Dobrzyńskiego (Białystok),
 • Rafała Bruskiego i Konstantego Dombrowicza (Bydgoszcz).

Żadna z tych osób nie odpowiedziała na nasza prośbę.

Szanowni Państwo!

W pierwszym etapie naszej kampanii PRIORYTET - RODZINA! wysłaliśmy do 124 kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich mailem pytania:

 • Czy rodzina jest dla nich priorytetem?
 • Czy w swej działalności samorządowej zamierzają przestrzegać tego, co o rodzinie mówi Konstytucja RP?

Poprosiliśmy ich także o podpisanie deklaracji działania na rzecz rodziny z poszanowaniem Konstytucji. W deklaracji tej wskazaliśmy zobowiązania do konkretnych inicjatyw i działań wynikających z zapisów konstytucyjnych.

Po kilku dniach od pierwszego maila wysłaliśmy przypomnienie o sprawie i powtórną prośbę o podpisanie deklaracji.

Listy kandydatów, którzy podpisali deklarację oraz tych, co nie odpowiedzieli na naszą prośbę można obejrzeć klikając na poszczególne województwa:

 

SKORZYSTAJ Z MAPKI WOJEWÓDZTW

Na listach tych są też zaznaczeni kandydaci do władz samorządowych, do których dotarła informacja o naszej kampanii i którzy z własnej inicjatywy przesłali nam podpisane przez siebie deklaracje.

Publikujemy także korespondencję z kandydatami, którzy nie podpisali deklaracji, ale uznali za stosowne wyrazić swój pogląd na temat znaczenia rodziny w działalności samorządowej.

Wszystkim kandydatom, którzy podpisali deklarację działania na rzecz rodziny bardzo dziękujemy! Oczekujemy, że w razie uzyskania mandatu od wyborców będą realizowali swoje zobowiązania! Trzymamy za słowo!

W części miast wojewódzkich odbędzie się zapewne II tura wyborów prezydenckich. Wtedy jeszcze raz  zwrócimy się do kandydatów, którzy na razie nie odpowiedzieli na naszą prośbę o podpisanie deklaracji, aby ponownie rozważyli tę kwestię. To będzie kolejny etap naszej kampanii. 

Szanowni Państwo!

W kampanii przed wyborami kandydaci poruszają wiele ważnych spraw takich jak miejsca pracy czy  rozwój infrastruktury (drogi, komunikacja itd.). To wszystko jest bardzo ważne. Jeśli jednak nie zostaną zahamowane próby „destabilizacji płci” i „destrukcji” rodziny, jeśli nie zostaną zahamowane próby łamania konstytucyjnych praw rodziców – to wtedy zachwiane zostaną fundamenty każdej społeczności lokalnej.

Dlatego też Koalicja Obywatelska DLA RODZINY zwraca się z apelem do wyborców i do kandydatów:

Niech rodzina będzie dla nas wszystkich i zasadą i priorytetem działania władz samorządowych!

Wybierzmy 16 listopada wiarygodnych rzeczników sprawy rodziny!

Prosimy o informowanie o naszej kampanii wszystkich, którzy mogą być nią zainteresowani!

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc w tym względzie!

Zapraszamy do współpracy!

W imieniu Koalicji Obywatelskiej
DLA RODZINY
Zbigniew Barciński


Przesłanie i opis kampanii


download DO POBRANIA

Przykładowe pismo do kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich

download DO POBRANIA

Pismo do pozostałych kandydatów

download DO POBRANIA

 

Szanowni Państwo!

Jeśli znajdziecie na naszych listach kandydatów ze swoich okręgów - prosimy o wzięcie pod uwagę ich kandydatury w podejmowaniu decyzji wyborczych.

Prosimy też, aby czas wyborów był tylko jednym z elementów obywatelskiego wpływu na działania samorządów na rzecz rodziny. Prosimy, aby obserwować działanie władz samorządowych pod kątem tego, co o rodzinie mówi Konstytucja RP.

Chcemy podkreślić, że wszyscy samorządowcy są zobowiązani przestrzegać Konstytucji. I ci, którzy podpisali naszą deklarację i ci, którzy tego nie uczynili. Od tych pierwszych możemy oczekiwać więcej – możemy oczekiwać podejmowania inicjatyw dla rodziny. Od wszystkich mamy prawo wymagać przestrzegania tego, co o rodzinie mówi Konstytucja. Mamy prawo podkreślać, że nie wolno im Konstytucji łamać! Jeśli tak by robili – sprzeniewierzaliby się ślubowaniu, jakie wszyscy sprawujący władzę samorządową będą składać.  

Warto przyjrzeć się tym ślubowaniom.

Radni będą ślubować:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
(Ustawa o samorządzie gminnym, art. 23a).

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą ślubować:

„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)."
(Ustawa o samorządzie gminnym, art. 29a).

To będą publiczne ślubowania – publiczne zobowiązania!

Ze strony Koalicji deklarujemy pomoc w działaniach na rzecz rodziny – tak samorządowcom, którzy chcą działać na rzecz rodziny, jak i obywatelom, którzy chcą korzystać z prawa kontroli działań osób sprawujących władzę samorządową. Władzę, która – jak mówi Konstytucja - ma „w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględniać dobro rodziny”, chronić „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo”, zagwarantować rodzicom „wychowanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”!

W imieniu Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY
Zbigniew BarcińskiKampania „PRIORYTET - RODZINA!” jest społecznym, obywatelskim głosem przed wyborami do władz samorządowych -  jest odpowiedzią na coraz trudniejszą sytuację w jakiej znajduje się polska rodzina.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Mimo tych konstytucyjnych deklaracji rodzina musi stawiać czoło coraz to nowym zagrożeniom obecnym  ze współczesnej kulturze – zagrożeniom, które uderzają w jej trwałość, siłę.

Mimo tych konstytucyjnych deklaracji rodzina stawiać czoło coraz to nowym działaniom polityków i urzędników, którzy w swojej działalności lekceważą czy wręcz rażąco łamią prawa rodziny w tym prawo do wychowywania dzieci z własnymi przekonaniami. W wyniku takich działań rodzina staje się coraz bardziej dyskryminowana.
 
Trzeba zmienić tę sytuację.

- Trzeba doprowadzić do tego, że  rodzina – zgodnie z Konstytucją RP – będzie rzeczywistością chronioną! Nie tylko na papierze, ale w rzeczywistości!
- Trzeba doprowadzić do tego, że rodzina będzie zasadą i priorytetem działalności władz – także władz samorządowych!
- Trzeba doprowadzić do tego, że władze publiczne będą służyć rodzinie!
- Trzeba doprowadzić do tego, że władze każdej gminy, władze Państwa Polskiego, władze Unii Europejskiej będą realizować w praktyce „family mainstreaming” (działanie, w której zasadą wiodącą jest rodzina)!


Taki cel stawia sobie wiele środowisk i organizacji – także Koalicja Obywatelska DLA RODZINY.

Aby przyczynić się do realizacji tego celu, będziemy w ramach naszej kampanii „PRIORYTET - RODZINA!”:

upowszechniać informacje o strategii „dekonstrukcji i destabilizacji kategorii płci i seksualności” i związanej z tym „destrukcji” systemu społecznego opartego o rodzinę;
upowszechniać informacje o łamaniu konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami;
pytać kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich:  Czy rodzina jest dla nich priorytetem? Czy chcą jej służyć? Czy zobowiązują się przestrzegać Konstytucji i tego, co mówi ona o rodzinie? Jeśli tak – będziemy prosić o podpisanie przygotowanej przez nas deklaracji działania na rzecz rodziny z poszanowaniem Konstytucji RP;
prosić wszystkich pozostałych kandydatów do władz samorządowych, do których dotrze informacja o naszej kampanii, o podpisanie tej deklaracji  i odesłanie jej z własnej inicjatywy;
od 10 listopada upubliczniać informacje, kto z kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich odpowiedział na naszą prośbę i podpisał deklarację oraz którzy z pozostałych kandydatów uczynili to z własnej inicjatywy; .
apelować do wyborców, aby wybierali do władz samorządowych wiarygodnych rzeczników sprawy rodziny i aby w tym wyborze uwzględnili listę kandydatów, którzy podpisali deklarację działania na rzecz rodziny zgodnie z Konstytucją RP. .
download
Zapraszamy na stronę kampanii:
„PRIORYTET - RODZINA!” na facebooku

https://www.facebook.com/pages/Wybory-priorytet-Rodzina/1529585950602456

download DO POBRANIA

Kontakt w sprawie kampanii:
Zbigniew Barciński

tel. 609 734 114,
e-mail: wybory@natan.pl  
     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
 • Koordynacja programowa:
  Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
 • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
  Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
 • Koordynacja organizacyjna:
  Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry